فواید سلامتی
جویدن آدامس می تواند به حفظ سلامت دندان ها، مبارزه…
کالری
آدامس حدود 11 کالری در ساعت میسوزاند.
ممنوعیت
جویدن آدامس در کل اروپای شرقی غیر قانونی بود تا…
مصرف کننده
مایکل جردن (استوره بسکتبال) همیشه به طور مرتب آدامس دابل…

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image