محصول جدید فرز برند دکادنت آدامس فیتنس

در واقع این آدامس جزو سخت ترین آدامس ها در جهان است که به طرز ویژه ای برای تمرین دادن عضلات فک و صورت ساخته شده که باعث تحریک رشد ماهیچه هایی میشود که خط فک را برجسته تر میکند .

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image